കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സന്ധ്യ ബൈജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 41
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കേവിള
മെമ്പറുടെ പേര് സന്ധ്യ ബൈജു
വിലാസം സന്ധ്യ നിവാസ്, കൊല്ലം, തെക്കേവിള-691016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605576250
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ സോഷ്യോളജി
തൊഴില്‍ ഇല്ല