കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ ജെ. സൈജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 40
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഭരണിക്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ ജെ. സൈജു
വിലാസം പഴഞ്ഞിയില്‍, കൊല്ലം, വടക്കേവിള-691010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995456774
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്