കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വി എസ് പ്രിയദര്‍ശന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആക്കോലില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി എസ് പ്രിയദര്‍ശന്‍
വിലാസം വെള്ളാംതോട്ടം, കൊല്ലം, തട്ടാമല-691020
ഫോൺ 047422727564
മൊബൈല്‍ 9895364929
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ്