കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ചന്ദ്രികാദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്മന്‍നട
മെമ്പറുടെ പേര് ചന്ദ്രികാദേവി
വിലാസം ആഷാഡം, ദര്‍ശന നഗര്‍, പട്ടത്താനം, കൊല്ലം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495378755
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍