കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വിജയ ഫ്രാന്‍സിസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയ ഫ്രാന്‍സിസ്
വിലാസം വി എഫ് വികാസ്, ഐശ്വര്യ നഗര്‍ 38, മങ്ങാട്-691015
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048870709
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്