കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ് രാജ്മോഹനന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരീപ്പുഴ വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് രാജ്മോഹനന്‍
വിലാസം രാജ് ഭവന്‍, കൊല്ലം, തേവള്ളി-691009
ഫോൺ 04742792327
മൊബൈല്‍ 9446180988
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് .എസ് .എല്‍.സി, ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍