ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അനിത കെ ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലയാലപ്പുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് അനിത കെ ജി
വിലാസം കൊടുവശ്ശേരില്‍ വീട്, പത്തനംതിട്ട, ഓമല്ലൂര്‍ പി ഒ-689647
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946661017
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം MA Hindi
തൊഴില്‍