മുനിസിപ്പാലിറ്റി || കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ഇടുക്കി) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മനോജ് എം തോമസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിക്കവല
മെമ്പറുടെ പേര് മനോജ് എം തോമസ്
വിലാസം മുക്കാട്ടുകുന്നേല്‍, കട്ടപ്പന, -0
ഫോൺ 04868274441
മൊബൈല്‍ 9447314141
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്