തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്|| സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വോര്‍ക്കാടി അലി ഹര്‍ഷദ് വൊര്‍ക്കാടി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 പുത്തിഗെ പുഷ്പ അമേക്കള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
3 ഇടനീര്‍ കെ.ശ്രീകാന്ത് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 ദേലംപാടി അഡ്വ. ഉഷ എ.പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 ബേഡകം എം. നാരായണന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ ടി
6 കള്ളാര്‍ ഇ. പത്മാവതി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 ചിറ്റാരിക്കാല്‍ ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 കരിന്തളം ജോസ് പതാലില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 പിലിക്കോട് പത്മജ പി.വി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 ചെറുവത്തൂര്‍ പി.സി സുബൈദ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 മടിക്കൈ എം.കേളു പണിക്കര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
12 പെരിയ ഡോ. വി.പി.പി മുസ്തഫ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 ഉദുമ ഷാനവാസ് പാദൂര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 ചെങ്കള സുഫൈജ ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
15 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ മുംതാസ് സമീറ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
16 കുമ്പള എ.ജി.സി ബഷീര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
17 മഞ്ചേശ്വരം ഫരീദ സക്കീര്‍ അഹമ്മദ് മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത