നഗരസഭാ ദിനം ബത്തേരിയില്‍

Posted on Wednesday, January 17, 2018

2018 ജനുവരി 19,20 തിയതികളിൽ പ്രഥമ നഗരസഭാ ദിനാഘോഷം സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ വച്ചു നടത്തുവാന്‍