കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 11 മണിക്ക്

Posted on Tuesday, February 20, 2018

കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 5 മാര്‍ച്ച്‌ 2018 തിങ്കളാഴ്ച  11 മണിക്ക് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ 610 - ാം നമ്പര്‍ ഹാളില്‍വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.

Content highlight
Co-ordination Committee Meeting