വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡ്

Posted on Wednesday, December 13, 2017

വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വസ്തു നികുതി പിരിവില്‍ ഡിസംബര്‍ 12 ന് തന്നെ 100ശതമാനം നേട്ടം കൈവരിച്ചു. സാധാരണഗതിയില്‍ മാര്‍ച്ച് 31 ഓടെ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്നര മാസത്തിലധികം സമയം ബാക്കി നില്‍ക്കെ 100 ശതമാനം നേട്ടം കൈവരിച്ചാണ് സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഒമ്പതിനായിരത്തോളം ഡിമാന്‍റുകളിലായി 29.7 ലക്ഷം ഇതിനകം പിരിച്ചെടുത്താണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഈ നേട്ടത്തില്‍ വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരെയും ഭരണ സമിതിയേയും പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് അഭിനന്ദിച്ചു. ഓഡിറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ കെ. സിദ്ദീഖ്, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ബൈജു, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് മെഹറുന്നീസ പി.പി., സെക്രട്ടറി മുരളി. പി. തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു.

vettom-gp-tax-collection-2017

Vettom-gp