നവീകരിച്ച വയനാട് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം

Posted on Tuesday, February 27, 2018

നവീകരിച്ച വയനാട് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 2018 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് ബഹു. വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ. എസ്. സുഹാസ് ഐ.എ.എസ് അവർകൾ നിർവ്വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ. ജോയി ജോൺ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ്-2 സൂപ്പർവൈസർ ശ്രീ. ബെന്നി ജോസഫ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. അസി. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി സുഭദ്രാ നായർ, ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസർ ശ്രീ. അബ്ദുൾ അസീസ്, നാഷണൽ സേവി‌ഗ്സ് അസി. ഡയറക്ടർ ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ, കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീ. ഷബീർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പഞ്ചായത്ത് അസി. ഡയറക്ടർ ഓഫീസുകൾ, പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാരും, സെക്രട്ടറിമാരും സംബന്ധിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡി.ഡി.പി. ഓഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി കെ.എം. സരസ്വതി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

       WND-image1          Image2