പെരുവന്താനം - പ്രവാസിമലയാളികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗ്രാമസഭ

Posted on Wednesday, February 28, 2018

പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2 - ാം വാര്‍ഡില്‍ 25.02.2018 ഞായറാഴ്ച്ച പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് പ്രവാസിമലയാളികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗ്രാമസഭ നടത്തുകയുണ്ടായി. വിവിധരാജ്യങ്ങളില്‍ഉള്ള 20 ഓളം പ്രവാസികളാണ് ടി ഗ്രാമസഭയില്‍ പങ്കെടുത്ത് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത് . ബഹു പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ.അബൂബക്കര്‍ സിദ്ധിഖ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഗ്രാമസഭ ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചു.

online-gramasabha