കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 2 മണിക്ക്

Posted on Thursday, April 5, 2018

കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 12 ഏപ്രില്‍ 2018 വ്യാഴാഴ്ച്ച 2 മണിക്ക് ബഹു: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രയുടെ ചേംബറില്‍വച്ച് ചേരുന്നതാണ്.

Content highlight
Co-ordination Committee Meeting