തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം

Posted on Thursday, March 15, 2018

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ: കെ.ടി. ജലീല്‍ മാര്‍ച്ച്‌ 15 ന് 11 മണിക്ക് സ്വരാജ് ഭവനില്‍ വച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

Content highlight
Inauguration of Local Self Government Principal DIrectorate