ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം എ ശശികുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരിയന്നൂര്‍ശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് എം എ ശശികുമാര്‍
വിലാസം മുളവേലില്‍ ഹൌസ്, ചെറിയനാട്, മാമ്പ്ര-689508
ഫോൺ 9745280109
മൊബൈല്‍ 9745280109
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ പൊതുസേവനം