ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം പി മനോജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവിലക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് എം പി മനോജ്
വിലാസം പുത്തന്‍പുര വിളയില്‍, പടിഞ്ഞാറ്റക്കര, പടിഞ്ഞാറ്റക്കര-690524
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 5277693954
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍