ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്.തുളസീധരന്‍ പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊറ്റംകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്.തുളസീധരന്‍ പിള്ള
വിലാസം ചെറുകോല്‍ വീട്, കൊറ്റന്‍കുളങ്ങര, ചവറ-691583
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946062966
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍