ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സോഫിയ ഐസക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പേരയം ബി
മെമ്പറുടെ പേര് സോഫിയ ഐസക്
വിലാസം ഗ്രേസ് കോട്ടേജ്, പേരയം, മുളവന-691503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446797983
വയസ്സ് 69
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി, പൊതുപ്രവർത്തനം