ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അൻസി നസീർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മയ്യത്തുംകര
മെമ്പറുടെ പേര് അൻസി നസീർ
വിലാസം കാഞ്ഞിരവിള പുത്തൻവീട്, കമ്പലടി, പോരുവഴി-690520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526814453
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല