കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ടി ജെ വിനോദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കറുകപ്പിള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് ടി ജെ വിനോദ്
വിലാസം തൈവേലിക്കകത്ത് വീട്, നരോത്ത് റോഡ്, തമ്മനം-682032
ഫോൺ 0484 2344047
മൊബൈല്‍ 9447044047
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍