Election Details
       
  കേരള സര്‍ക്കാര്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌
English |  | Home
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015

ക്രമ നം ജില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം
1 തിരുവനന്തപുരം 73 1299
2 കൊല്ലം 68 1234
3 പത്തനംതിട്ട 53 788
4 ആലപ്പുഴ 72 1169
5 കോട്ടയം 71 1140
6 ഇടുക്കി 52 792
7 എറണാകുളം 82 1338
8 തൃശ്ശൂര്‍ 86 1465
9 പാലക്കാട് 88 1490
10 മലപ്പുറം 94 1778
11 കോഴിക്കോട് 70 1226
12 വയനാട് 23 413
13 കണ്ണൂര്‍ 71 1166
14 കാസര്‍ഗോഡ് 38 664
    941 15962
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റ് രൂപകല്‍പ്പനയും പരിപാലനവും - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍