Election Details
       
  കേരള സര്‍ക്കാര്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌
English |  | Home
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015

ക്രമ നം ജില്ല മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം
1 തിരുവനന്തപുരം 100
2 കൊല്ലം 55
3 എറണാകുളം 74
4 തൃശ്ശൂര്‍ 55
5 കോഴിക്കോട് 75
6 കണ്ണൂര്‍ 55
    414
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റ് രൂപകല്‍പ്പനയും പരിപാലനവും - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍