Election Details
       
  കേരള സര്‍ക്കാര്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌
English |  | Home
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015

ക്രമ നം ജില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം
1 തിരുവനന്തപുരം 4 147
2 കൊല്ലം 4 131
3 പത്തനംതിട്ട 4 132
4 ആലപ്പുഴ 6 215
5 കോട്ടയം 6 204
6 ഇടുക്കി 2 69
7 എറണാകുളം 13 421
8 തൃശ്ശൂര്‍ 7 274
9 പാലക്കാട് 7 240
10 മലപ്പുറം 12 479
11 കോഴിക്കോട് 7 265
12 വയനാട് 3 99
13 കണ്ണൂര്‍ 9 289
14 കാസര്‍ഗോഡ് 3 113
    87 3078
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റ് രൂപകല്‍പ്പനയും പരിപാലനവും - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍