Election Details
       
  കേരള സര്‍ക്കാര്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌
English |  | Home
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015

ക്രമ നം ജില്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം
1 തിരുവനന്തപുരം 11 155
2 കൊല്ലം 11 152
3 പത്തനംതിട്ട 8 106
4 ആലപ്പുഴ 12 158
5 കോട്ടയം 11 146
6 ഇടുക്കി 8 104
7 എറണാകുളം 14 185
8 തൃശ്ശൂര്‍ 16 213
9 പാലക്കാട് 13 183
10 മലപ്പുറം 15 223
11 കോഴിക്കോട് 12 169
12 വയനാട് 4 54
13 കണ്ണൂര്‍ 11 149
14 കാസര്‍ഗോഡ് 6 83
    152 2080
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റ് രൂപകല്‍പ്പനയും പരിപാലനവും - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍