Election Details
       
  കേരള സര്‍ക്കാര്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌
English |  | Home
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2015

ക്രമ നം ജില്ല മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം
1 തിരുവനന്തപുരം 26
2 കൊല്ലം 26
3 പത്തനംതിട്ട 16
4 ആലപ്പുഴ 23
5 കോട്ടയം 22
6 ഇടുക്കി 16
7 എറണാകുളം 27
8 തൃശ്ശൂര്‍ 29
9 പാലക്കാട് 30
10 മലപ്പുറം 32
11 കോഴിക്കോട് 27
12 വയനാട് 16
13 കണ്ണൂര്‍ 24
14 കാസര്‍ഗോഡ് 17
    331
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ് സൈറ്റ് രൂപകല്‍പ്പനയും പരിപാലനവും - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍