Kerala Govt Logo
 
 
English | Home
 
 
ചെങ്കല്‍  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
Change LB  

പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല : തിരുവനന്തപുരം
ബ്ലോക്ക്‌‌ : പാറശ്ശാല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 19.37 ച.കി.മി
തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോഡ് : G011101
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 21

ജനസംഖ്യ : 32672
പുരുഷന്മാര്‍‍ : 16407
സ്ത്രീകള്‍‍ : 16265
ജനസാന്ദ്രത : 1687
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 991
മൊത്തം സാക്ഷരത : 86.98
സാക്ഷരത (പുരുഷന്മാര്‍ ) : 90.77
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ ) : 83.19
Source : Census data 2001    

പ്രസിഡന്റ് : വട്ടവിള രാജ് കുമാര്‍
 Local Self Government Department, Govt. of Kerala, India

This Website belongs to Local Self Government Department, State Government of Kerala, India