Govt of Kerala
Local Self Government Department

Home

Plan expenditure of Local Governments as on 03 Dec 2016

Posted on 05/12/2016

At a Glance

  • Total Expenditure 16.43% (Rs 767.17 Cr)
  • No. of LBs have expenditure 1197 out of 1200 (3 GPs remaining)
  • Alappuzha district has TOP expenditure 20.49% (Rs 60.47 Cr)
  • Thrissur district has the LEAST expenditure 11.15% (Rs 47.72 Cr)
  • 3 Grama Panchayats - Idukki Kanjikuzhi, Kuttampuzha and Kuzhimanna have NO expenditure so far.

Plan Expenditure as on 03 Dec 2016

 
Recent News
News
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന മേഖലാ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായി
Daily plan progress of LSGIs - Percentage of Expenditure
15.02.2017 ലെ സംസ്ഥാനതല കോര്‍ഡി നേഷന്‍ സമിതിയുടെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍
പാർപ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതി (LIFE) - സർവേക്കുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ
കേരളാ മുനിസിപ്പല്‍ കോമണ്‍ സര്‍വീസ് -പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം (2017-18) - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്
സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - LIFE Mission
Plan progress Dashboard
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - നവകേരളത്തിന് ജനകീയാസൂത്രണം
Virtual Classroom Facility
നവ കേരള മിഷന്‍
പദ്ധതി പുരോഗതി (Plan Progress)
തെരുവ് നായകളുടെ നിയന്ത്രണം (ABC Programme)
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി അജണ്ടയും തീരുമാനങ്ങളും
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala