Govt of Kerala
Local Self Government Department

Home

Plan expenditure of Local Governments as on 03 Dec 2016

Posted on 05/12/2016

At a Glance

  • Total Expenditure 16.43% (Rs 767.17 Cr)
  • No. of LBs have expenditure 1197 out of 1200 (3 GPs remaining)
  • Alappuzha district has TOP expenditure 20.49% (Rs 60.47 Cr)
  • Thrissur district has the LEAST expenditure 11.15% (Rs 47.72 Cr)
  • 3 Grama Panchayats - Idukki Kanjikuzhi, Kuttampuzha and Kuzhimanna have NO expenditure so far.

Plan Expenditure as on 03 Dec 2016

 
Recent News
News
ഇടമലക്കുടിയുടെ വികസനത്തിന് സമഗ്ര പദ്ധതി
നഗരഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പില്‍ ഫയല്‍ അദാലത്ത് മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു‍
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്‍ ഫയല്‍ അദാലത്ത്
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
ഗ്രാമസഭ /വാര്‍ഡുസഭ / ഊരുക്കൂട്ട യോഗങ്ങളുടെ സംഘാടനം - കുറിപ്പ്
പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ പരിശോധന-ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സംബന്ധിച്ച അധിക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-18) തയ്യാറാക്കല്‍- സബ് സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗരേഖ
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി- ആദ്യ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-18) തയ്യാറാക്കല്‍-മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
Budget for 2017-2018
സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി - LIFE Mission
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - നവകേരളത്തിന് ജനകീയാസൂത്രണം
Virtual Classroom Facility
നവ കേരള മിഷന്‍
തെരുവ് നായകളുടെ നിയന്ത്രണം (ABC Programme)
കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി അജണ്ടയും തീരുമാനങ്ങളും
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala