ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സമീന എസ്.എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മോട്ടോര്‍കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് സമീന എസ്.എം
വിലാസം ഫവാസ് മൻസിൽ, മോട്ടോർകുന്ന്, കരിങ്ങന്നൂർ-691516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943559791
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.ടെക്
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തക