ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശരത് ചന്ദ്രന്‍ ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എം.സി. പുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ശരത് ചന്ദ്രന്‍ ജി
വിലാസം തുണ്ടുവിള പുത്തന്‍ വീട്, മീനാട് കിഴക്ക്, ചാത്തന്നൂര്‍-691572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447894383
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍