ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമല്‍ ചന്ദ്രന്‍ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴം
മെമ്പറുടെ പേര് അമല്‍ ചന്ദ്രന്‍ ആര്‍
വിലാസം ചാമവിള വീട്, താഴം, ചാത്തന്നൂര്‍-691572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9809366555
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.ടെക്ക്(സി.എസ്)
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍‌ത്തകന്‍