ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രമോദ് കാരംകോട്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വയലിക്കട
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രമോദ് കാരംകോട്
വിലാസം തലവിള വീട്, കാരംകോട്, ചാത്തന്നൂര്‍-691579
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281940228
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍‌ത്തകന്‍