ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി സുരേഷ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്നേക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി സുരേഷ് കുമാര്‍
വിലാസം അഞ്ജനം, പുന്നേക്കുളം, പൂതക്കുളം-691302
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495095886
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍