ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനില്‍കുമാര്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദളവാപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് അനില്‍കുമാര്‍ എസ്
വിലാസം മഠത്തില്‍ വടക്കതില്‍, ദളവാപുരം, നീണ്ടകര-691582
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995668781
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകൻ