ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധാ ദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുണ്ടറ
മെമ്പറുടെ പേര് സുധാ ദേവി
വിലാസം തെറ്റിക്കുന്ന് തെക്കതില്‍, കാഞ്ഞിരകോട്, കുണ്ടറ-691501
ഫോൺ 8547541629
മൊബൈല്‍ 8547541629
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.കോം
തൊഴില്‍ ഇല്ല