ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആതിര ജോണ്‍സണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടയ്ക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ആതിര ജോണ്‍സണ്‍
വിലാസം ജോണ്‍ സദനം, ഇടയ്ക്കോട്, തൃപ്പിലഴികം-691509
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8078206595
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ പാരലലല്‍ കോളേജ് അദ്ധ്യാപക