ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി രാധാകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരിക്കല്‍ ചെറുപൊയ്ക
മെമ്പറുടെ പേര് വി രാധാകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം പ്ലാവിള വീട്, കാരിക്കല്‍, കരിമ്പിന്‍പുഴ പി ഒ-691507
ഫോൺ 9447800821
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍