ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി വി അലക്സാണ്ടർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഴിഞ്ഞം
മെമ്പറുടെ പേര് പി വി അലക്സാണ്ടർ
വിലാസം പഴിഞ്ഞത്ത് ആരണ്യ, പഴിഞ്ഞം, ഉമ്മന്നൂർ-691520
ഫോൺ 04742492144
മൊബൈല്‍ 9447035970
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തനം