ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഉമ്മന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജിജോയ് വർഗ്ഗീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മേൽക്കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് ജിജോയ് വർഗ്ഗീസ്
വിലാസം തുണ്ടുവിള പുത്തൻ വീട്, പേറ, അണ്ടൂർ-691532
ഫോൺ 8089992409
മൊബൈല്‍ 8089992409
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം റേഡിയോളജി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്