ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി ഷൈമവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഴീക്കല്‍-എ
മെമ്പറുടെ പേര് ടി ഷൈമ
വിലാസം പുതുവൽ, അഴീക്കൽ, അഴീക്കൽത്തുറ-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846017100
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി.എച്ച്.എസ്സ.ഇ
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം