ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജിമോന്‍.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് അജിമോന്‍.പി
വിലാസം നടയില്‍ പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, സൌത്ത്മൈനാഗപ്പളളി, തോട്ടുമുഖം-690519
ഫോൺ 9961916500
മൊബൈല്‍ 9961916500
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍