ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വര്‍ഗ്ഗീസ് തരകന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴക്കേക്കര വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് വര്‍ഗ്ഗീസ് തരകന്‍
വിലാസം പുതുവീട്ടില്‍ തെക്കതില്‍, കടപ്പ, മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 9946440580
മൊബൈല്‍ 9447206830
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ചീഫ് അഡ്വൈസര്‍,സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍