ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റാഫിയ.എസ്.ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേങ്ങ
മെമ്പറുടെ പേര് റാഫിയ.എസ്.ആര്‍
വിലാസം പുത്തന്‍വിള കിഴക്കതില്‍, മൈനാഗപ്പളളി, വേങ്ങ-690521
ഫോൺ 8139813868
മൊബൈല്‍ 9847824561
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ളസ്ടൂ
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്