ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാജി.സി.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടവനശ്ശേരി തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാജി.സി.എസ്
വിലാസം ചിറയ്ക്കുമേല്‍ പുത്തന്‍വീട്, മൈനാഗപ്പളളി, മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 9447280117
മൊബൈല്‍ 9447280117
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി,മെക്കാനിക്
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്