ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുള്‍ മനാഫ്.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുള്‍ മനാഫ്.എ
വിലാസം അനീസമന്‍സില്‍, വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പളളി, വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പളളി-690519
ഫോൺ 7907707077
മൊബൈല്‍ 9745666608
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ,എല്‍.എല്‍.ബി,ബി.എഡ്,പി.ജി.ഡി.ജെ
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍