ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആന്‍റണി (ബെന്നി ആന്‍റണി)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുല്ലശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ആന്‍റണി (ബെന്നി ആന്‍റണി)
വിലാസം എടക്കളത്തൂര്‍ ഹൌസ്, വെങ്കിടങ്ങ്, വെങ്കിടങ്ങ്-680510
ഫോൺ 9447831720
മൊബൈല്‍ 7592083336
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍