ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ജൂളാരുണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൃപ്രയാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ജൂളാരുണന്‍
വിലാസം കുമ്പളാപറമ്പില്‍ ഹൌസ്, എടത്തിരുത്തി, എടത്തിരുത്തി-680703
ഫോൺ 0480-2877557
മൊബൈല്‍ 9947109901
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി