ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലത ചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പറപ്പൂക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് ലത ചന്ദ്രന്‍
വിലാസം തെക്കേക്കര മരാശാരി, മുരിയാട്, മുരിയാട്-680683
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495420810
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി(ബി.എ. പൂര്‍ത്തിയാക്കി)
തൊഴില്‍