ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.എസ്. വിനയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാഴാനി
മെമ്പറുടെ പേര് പി.എസ്. വിനയന്‍
വിലാസം പള്ളിക്കുളങ്ങര, മാടക്കത്തറ, മാടക്കത്തറ-680651
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495566484
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം നാഷണല്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ്
തൊഴില്‍